lassic unters

 

Disclaimer

Hoewel deze website met uiterste nauwkeurigheid is gemaakt en de gegevens met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld en geselecteerd, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, hetzij direct of indirect, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.  Webmaster.

 

Copyright.

Voor alle onderdelen van deze site geldt copyright.

Teksten zijn zelf geschreven, bewerkt, met toestemming of in opdracht geplaatst. 

De foto's zijn uit eigen verzameling van de website eigenaar of in bruikleen en/of met toestemming beschikbaar gesteld

Staat er desondanks iets op de site waar u meent rechten op te kunnen laten gelden, neem dan contact op met

 

 

 de webeigenaar