Classic Hunters Joya                  Velvet Hunters Danish an Dutch (Dabbe)                                     

                                                                                                      

 

In het voorjaar van 2018 verwachten we een nest van dit koppel....

 

de groei van de pups kunt u ter zijner tijd volgen in dagboek 7